Under normal arbetstid ger vi lokalt stöd. Vid akuta lägen utanför arbetstid ställer vi naturligtvis upp om vi är tillgängliga. Om inte hänvisar vi till vår leverantör.

Kontaktpersoner
Torbjörn Jansson

+46 708 779 467


Johan Palm
+46 708 779 462


Stefan Eriksson
+46 708 779 464


Med spjutspetskompetens och teknikledande produkter skapar vi integrationslösningar utifrån en tjänstebaserad arkitektur

Vikten av att tekniskt kunna integrera datorer som normalt inte förstår varandra

Vikten av att logiskt kunna integrera IT med affärsverksamheten

När de olika delarna i en Service Orienterad Integrationsarkitektur finns på plats uppnår man Integration på riktigt, det är då man kan återanvända sina IT-resurser fullt ut för att effektivisera affärsprocesserna.

Intelligent Enterprise Integration är specialister inom området SOA implementation. Vi erbjuder professionella tjänster tillsammans med noggrannt utvalda spjutspetsprodukter. Vår erfarenhet inkluderar implementation av SOA Governance, Enterprise Integration, test- och valideringsmiljöer för SOA samt Mash-Up applications med mera.

Vi kompletterar vår unika erfarenhet med att representera marknadsledande produkter.

Intelligent Enterprise Integration - Integration på riktigt

Våra produkter

Open Software Technologies erbjuder ett brett utbud av mjukvarulösningar för att möta behov från dokumentöverföringsprotokoll

RexxTools/MVS

En mycket populär och prisvärd produkt. Med RexxTools/MVS, som används flitigt av många företag, kan man snabbt och enkelt sätta upp rutiner för att skapa statistik och rapporter, göra underhållsrutiner eller bygga applikationer. Här följer ett axplock av funktioner och accessmetoder som stöds:

 • Generella funktioner för hantering av strängar och variabler

 • MVS-relaterade funktioner för att allokera och friställa minne

 • Gränssnitt till säkerhetssystemet (t.ex RACF)

 • Information om dataset

 • Direkt access av QSAM, BPAM och VSAM

 • External writer funktion, för att bearbeta dataset på JES2 spool

 • Dynamisk och äkta statisk SQL

 • DB2 kommandogränssnitt

RToR (Rexx to RACF)

Ett verktyg för att bygga egna administrativa system till RACF med hjälp av en mängd funktioner (API'er) och många färdiga exempel. Man kan snabbt komma igång att använda produkten, men kan senare modifiera och justera funktionaliteten. RToR Exempel på användning:

 • Kontrollera om FACILITY klassen är aktiv

 • Hämta och visa alla profiler som berör SYS1-dataset

 • Skapa en rapport med alla dataset som har "erase-on-scratch" aktivt.

 • Visa alla generella resurs-klasser som är kopplade till ett givet POSIT-värde.

 • Skapa ditt egna "ListUser" eller "ListGroup"-kommando och visa endast information som du är i behov av.

 • Kontrollera att alla APF-bibliotek är skyddade

 • Skapa en fil som innehåller just den informationen du behöver för en speciell rapport.

RexxTools/VSE

RexxTools/VSE utökar funktionaliteten hos Rexx/VSE genom att ge dig möjlighet att konstruera Rexx-applikationer som tidigare bara kunde göras i assembler, COBOL eller PL/1. Den största fördelen med att använda Rexx och RexxTools i stället för något av de andra språken är ökad produktivitet och enklare underhåll. Med Rexx kan du utveckla applikationer och rutiner, så väl som rapporter och prototyper, med kortare utvecklingstid och bättre kvalitet.

SoftBase Systems levererar pålitliga DB2-tillämpningar och skapar DB2 programvara med årtionden av kompetens och utvecklingserfarenhet

SoftBase TestBase

TestBase från Softbase erbjuder databasadministratören och applikationsutvecklaren ett kraftfullt, mångsidigt och unikt verktyg för att automatisera en rad olika tidskrävande arbetsuppgifter.

 • Manipulera, maskera, editera och extrahera data för att matcha utvecklarnas speciella behov.

 • Maskera känsligt data, t.ex personnummer, kontonummer eller namn.

 • Extrahera data från flera datakällor med intakta relationer (RI) för fullständiga tester.

 • Skapa komplett testmiljö med stöd för DB2, VSAM och QSAM.

 • Skapa relationsdata från ”scratch” med data från externa källor eller data genererad av TestBase, med stöd för många-till-många förhållande.

 • Varje utvecklare har sitt eget testdata (”Slice”) vilket förenklar regressiontester.

 • Enkel editering av DB2 data. Ingen kunskap om DB2 är nödvändig.

 • Ditera, extrahera eller migrera data from DRDA-databaser

SoftBase Batch Analyser

Batch Analyzer hjälper dig att analysera DB2-jobb och ger vägledning i vilka åtgärder som kan sättas in för att spara resurser i det redan trånga batch-fönstret. I Batch Analyzers samlade statistik kan du hitta de tyngsta och mest frekventa SQL’erna, eller identifiera konflikter mellan jobb som fördröjer bearbetningen. Dessutom ser du trender, och kan då sätt sätta in åtgärder i tid, innan problem uppstår.

SoftBase Checkpoint Restart

Checkpoint Restart ger möjligheten att snabbt uppdatera DB2 Batch-program med COMMIT och CHECKPOINTS, i vissa fall även utan manuell ändring av koden. Dessa ändringar snabbar upp programmen och frigör resurser i DB2, samtidigt som utbackningar går betydligt snabbare och endast en liten del av jobbet måste köras om när fel uppstår.

Våra Tjänster

Våra konsulttjänster inkluderar allt ifrån applikationsutveckling till projektledning och arkitektuell design av era integrationsmiljöer.

Våra anställda har i snitt över 15 års erfarenhet av z/os plattformen, med fokus på integration och är kända för sina innovativa lösningar hos våra befintliga kunder.

Med spjutspetskompetens för de verktyg och programvara vi arbetat med kan vi tillgodose kundernas behov och skräddarsy sömnlösa integreringar med leveransgaranti inom uppsatta tidsramar.

Bland annat tar vi fram lösningar som snabbt och enkelt kan skapa rutiner för statistik och rapporter, göra underhållsrutiner, bygga egna administrativa system och applikationer.

Vidareutveckling av system är ofta en utmaning, speciellt när kostnader ska sparas och tid från beställning till leverans hela tiden blir kortare. I detta sammanhang blir det allt viktigare att kunna testa DB2-applikationer så snabbt, kostnadeseffektivt och säkert som möjligt. Här besitter vi stor kunskap och samarbetar med ett flertal av Skandinaviens största företag.

Våra Kunder

IEI levererar till Skandinaviens största företag. Våra kunder finns inom informationstunga branscher såsom industrisektorn, bankvärlden och försäkringsbolagen.

Vårt arbete handlar om att skapa åtkomst. Åtkomst för kunden genom en fungerande miljö, där gamla och nya system samexisterar och skapar nya förutsättningar att utveckla affären. Åtkomst för användaren, genom att modernisera system som genererar en användarvänlig och stimulerande miljö.

Många av våra kunder efterfrågar ett samarbete där vi åtar oss ett helhetsansvar, medan andra främst önskar ta del av våra tjänster eller de produkter vi arbetar med.

Kontakta oss för mer ingående information om våra kunder och vad vi hjälpt dem med.

Våra Partners

Vi samarbetar med två av marknadens främsta utvecklare av innovativa verktyg för ökad prestanda i komplexa datamiljöer.
Open Software

I MVS-systemet har Rexx blivit ett flitigt använt programmeringsspråk för s.k. Rapid Application Development, beslutsstöd, automation och program av engångstyp. Rexx är lätt att lära och att underhålla, när koden nästan är självdokumenterande.
www.open-softech.com

SoftBase

SoftBase erbjuder en serie kraftfulla verktyg som förbättra prestanda på DB2-relaterade batchprocesser i z/OS-miljön, samt ett unikt verktyg som avsevärt förenklar arbetet vid hantering av testdata för både databasadministratören och utvecklaren.
www.softbase.com

SOA Software

SOA Software är en ledande leverantör av enhetlig SOA-styrning, Cloud och API produkter som möjliggör för organisationer att planera, bygga och köra företagstjänster och öppna API:er. Flera av världens ledande företag använder SOA Software-produkter för att påskynda införandet av SOA och förändra sin verksamhet.
www.akana.com

Kontakt

SoftBase


Internationell telefonsupport
828-670-9900

Dokumentation, uppgradering etc. “Customer Care Package”
SoftBase supportlogin
Lösenord fås av IEI.

Open Software


Telefon: +46 708 779 464
Fax: 407-788-8494

Kom ihåg att uppge produktnyckel vid supportkontakt

Intelligent Enterprise Integration
Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


Intelligent Enterprise Integration AB
Box 2042, 131 02 Stockholm