Våra Produkter

Open Software Technologies erbjuder ett brett utbud av mjukvarulösningar för att möta behov från dokumentöverföringsprotokoll

RexxTools/MVS

En mycket populär och prisvärd produkt. Med RexxTools/MVS, som används flitigt av många företag, kan man snabbt och enkelt sätta upp rutiner för att skapa statistik och rapporter, göra underhållsrutiner eller bygga applikationer. Här följer ett axplock av funktioner och accessmetoder som stöds:

 • Generella funktioner för hantering av strängar och variabler

 • MVS-relaterade funktioner för att allokera och friställa minne

 • Gränssnitt till säkerhetssystemet (t.ex RACF)

 • Information om dataset

 • Direkt access av QSAM, BPAM och VSAM

 • External writer funktion, för att bearbeta dataset på JES2 spool

 • Dynamisk och äkta statisk SQL

 • DB2 kommandogränssnitt

RToR (Rexx to RACF)

Ett verktyg för att bygga egna administrativa system till RACF med hjälp av en mängd funktioner (API'er) och många färdiga exempel. Man kan snabbt komma igång att använda produkten, men kan senare modifiera och justera funktionaliteten. RToR Exempel på användning:

 • Kontrollera om FACILITY klassen är aktiv

 • Hämta och visa alla profiler som berör SYS1-dataset

 • Skapa en rapport med alla dataset som har "erase-on-scratch" aktivt.

 • Visa alla generella resurs-klasser som är kopplade till ett givet POSIT-värde.

 • Skapa ditt egna "ListUser" eller "ListGroup"-kommando och visa endast information som du är i behov av.

 • Kontrollera att alla APF-bibliotek är skyddade

 • Skapa en fil som innehåller just den informationen du behöver för en speciell rapport.

RexxTools/VSE

RexxTools/VSE utökar funktionaliteten hos Rexx/VSE genom att ge dig möjlighet att konstruera Rexx-applikationer som tidigare bara kunde göras i assembler, COBOL eller PL/1. Den största fördelen med att använda Rexx och RexxTools i stället för något av de andra språken är ökad produktivitet och enklare underhåll. Med Rexx kan du utveckla applikationer och rutiner, så väl som rapporter och prototyper, med kortare utvecklingstid och bättre kvalitet.

SoftBase Systems levererar pålitliga DB2-tillämpningar och skapar DB2 programvara med årtionden av kompetens och utvecklingserfarenhet

SoftBase TestBase

TestBase från Softbase erbjuder databasadministratören och applikationsutvecklaren ett kraftfullt, mångsidigt och unikt verktyg för att automatisera en rad olika tidskrävande arbetsuppgifter.

 • Manipulera, maskera, editera och extrahera data för att matcha utvecklarnas speciella behov.

 • Maskera känsligt data, t.ex personnummer, kontonummer eller namn.

 • Extrahera data från flera datakällor med intakta relationer (RI) för fullständiga tester.

 • Skapa komplett testmiljö med stöd för DB2, VSAM och QSAM.

 • Skapa relationsdata från ”scratch” med data från externa källor eller data genererad av TestBase, med stöd för många-till-många förhållande.

 • Varje utvecklare har sitt eget testdata (”Slice”) vilket förenklar regressiontester.

 • Enkel editering av DB2 data. Ingen kunskap om DB2 är nödvändig.

 • Ditera, extrahera eller migrera data from DRDA-databaser

SoftBase Batch Analyser

Batch Analyzer hjälper dig att analysera DB2-jobb och ger vägledning i vilka åtgärder som kan sättas in för att spara resurser i det redan trånga batch-fönstret. I Batch Analyzers samlade statistik kan du hitta de tyngsta och mest frekventa SQL’erna, eller identifiera konflikter mellan jobb som fördröjer bearbetningen. Dessutom ser du trender, och kan då sätt sätta in åtgärder i tid, innan problem uppstår.

SoftBase Checkpoint Restart

Checkpoint Restart ger möjligheten att snabbt uppdatera DB2 Batch-program med COMMIT och CHECKPOINTS, i vissa fall även utan manuell ändring av koden. Dessa ändringar snabbar upp programmen och frigör resurser i DB2, samtidigt som utbackningar går betydligt snabbare och endast en liten del av jobbet måste köras om när fel uppstår.

Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


Intelligent Enterprise Integration AB
Box 2042, 131 02 Stockholm