Våra Kunder

IEI levererar till Skandinaviens största företag. Våra kunder finns inom informationstunga branscher såsom industrisektorn, bankvärlden och försäkringsbolagen.

Vårt arbete handlar om att skapa åtkomst. Åtkomst för kunden genom en fungerande miljö, där gamla och nya system samexisterar och skapar nya förutsättningar att utveckla affären. Åtkomst för användaren, genom att modernisera system som genererar en användarvänlig och stimulerande miljö.

Många av våra kunder efterfrågar ett samarbete där vi åtar oss ett helhetsansvar, medan andra främst önskar ta del av våra tjänster eller de produkter vi arbetar med.

Kontakta oss för mer ingående information om våra kunder och vad vi hjälpt dem med.

Kontakt

Johan Palm
+46 708 779 462


Intelligent Enterprise Integration AB
Box 2042, 131 02 Stockholm